En 360-vandring kan brukes for å lage tilnærmet realistiske læringssituasjoner som er vanskelig å få til i virkeligheten. 360-vandringer kan vise flere 360-bilder og navigering mellom disse slik at de tilsammen blir en vandring innenfor et begrenset virtuelt område. Du kan lage dine egne 360-vandringer ved hjelp av det nettbaserte verktøyet H5P.

Virtual Tour - skjermbilde
Eksempler på vandringer laget av H5P selv. For å teste verktøyet kan du lage en konto på nettsiden h5p.org.

Skjermbilde som viser redigering av en scene i 360-verktøyet

I H5P-verktøyet kan du legge inn flere scener med 360-bilder og eventuelt tilhørende lyd. Etterpå kan du lage navigering mellom de ulike scenene slik at du ender opp med en 360-vandring.