Astrid Vatne

1913 – 2002

Astrid Vatne var utdannet førskolelærer. Hun var den første rektoren ved Dronning Mauds Minne i Trondheim. Det kommer mer informasjon og matriell om Astrid Vatnes engasjement for barnehagelærerutdanningen, forløpelig kan dere lese minneord om Astrid Vatne av Asbjørn Hirsch, rektor ved Dronning Mauds Minne

Minneord om Astrid Vatne

Astrid Vatne