Gerd Wicklund-Hansen

1927 – 2015

Som barn gikk hun fra 1930-1933 i Fröbelbarnehage på Kalfaret i Bergen. Hun tok sin utdanning som førskolelærer ved Fröbelinstituttet i København.  Hun har arbeidet som førskolelærer, førskolelærerutdanner, museeumsformidler, kulturarbeider og barnehagekonsulent i Hordaland.

Hun er lokalkjent i Bergen for sine mange utstillinger og sin kulturformidling av leker og leketøy.

Hun er også nasjonalt kjent som kulturformidler gjennom NRKs TV serie Antikviteter og snurrepiperier. I 2001 utga hun boken «Småpike i 1930-åra». I 2013 ble hun tildelt Bergen kommunes kulturtradisjonspris. Hun ble i 2003 tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Barnet