Turi Sverdrup Berg

1923 – 2017

Datter av freds- og kvinnesaksforkjemperen Mimi Sverdrup Lunden

Artium i 1942

Krigsårene gjorde utsatte universitetsstudier og hun arbeidet 1 år som praktikant i barnehage. Hun deltok også i krigsårene i arbeid for motstandsbevegelsen mot okkupasjonsmakten Tyskland. Hun studerte både pedagogikk, psykologi og sosiologi og tok en magistergrad i pedagogikk ved UiO. Hun studerte blant andre sammen med Åsa Gruda Skard, Helga Eng, Johs Sandven og Sverre Holm.

Hun arbeidet som skolepsykolog, siden på Oslo Lærerhøgskole og på Barnevernsakademiet i Oslo før hun kom til Bergen for å ta stillingen som rektor på Barnevernsskolen i Bergen i 1951 til 1989.

Internasjonalisering med studieturer var en viktig del av utdanningen hun ledet, og hun var selv med på flere av disse turene. I 1958/1959 dro hun til USA for et halvt års observasjonsstudier i en Arnold Gesell barnehage. Hun bodde da hos den berømte psykologen Frances Ilg som var med å opprette The Gesell Institute of Child Development.

I sin tid som rektor ved Barnevernsskolen i Bergen, deltok hun i nasjonalt og internasjonalt samarbeid om flere fou-prosjekter (Nordisk råd og Lærerutdanningsrådet).

Hun underviste i pedagogisk filosofi og nevner at noen av hennes inspirasjoner for arbeidet har vært Arnold Gesell, Frances Ilg, Helga Eng, Charlotte Bühler, John Dewey, Josh Sandven, Friedrich Fröbel og Petstalozzi

Hun er nok den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på utformingen av og innholdet i førskolelærerutdanningen i Bergen.

Barnehageutdanning i årene etter krigen

Barnehageprofesjonen – Det nordiske samarbeidet