Barnehagelærerutdanningene

Barnehagelærerutdanningene

 

Dronning Mauds Minne

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning, ofte bare kalt Dronning Mauds Minne Høgskole og forkortet DMMH, ble etablert i Trondheim i 1937 som landets andre barnehagelærerutdanning. Den er en privat skole organisert som en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke. Skolen ble opprinnelig opprettet av Menighetspleienes Landsforbund under navnet «Barnevernsinstituttet i Trondheim». Formålet var å utdanne pedagoger for arbeid i barnehagen på kristen grunn. I 1954 skjenket kong Haakon et gavebrev oppkalt etter dronning Maud. Gavebrevet omfattet Dronning Mauds Minnefond som ga skolen råd til å skaffe en egen eiendom: den gamle bispegården i Bispegata 9 A i Trondheim. En fikk også Dronning Mauds Stipendiefond. Skolen skiftet samtidig navn til «Dronning Mauds Minne, Menighetspleienes Barnevernsinstitutt». I 1961 skiftet skolen igjen navn, til «Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne», og fra 1981 til «Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning». Etter at yrkesbetegnelsen ble endret fra førskolelærer til barnehagelærer, skiftet skolen navn i 2013 til «Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning».

 

Høgskolen i Innlandet

Hamar lærerskole ble opprettet i 1867 under navnet Hamar Seminar. Skolen skulle utdanne lærere i Hamar bispedømme. Fra 1971 ble også førskolelærerutdanning en del av virksomheten ved skolen. Lærerskolen på Hamar var siden 1994 vært en del av Høgskolen i Hedmark. Skolen har gått under navnene Hamar Seminar (1867-1902), Hamar offentlige lærerskole (1902-1967), Hamar lærerskole (1967-1981), Hamar lærerhøgskole (1981-1994) og Høgskolen i Hedmark, Campus Hamar, avd. for lærerutdanning (1994-). 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Hedmark med Høgskolen i Lillehammer og ble Høgskolen i Innlandet.

 

Høgskolen i Oslo og Akershus

Barnevernsakademiet i Oslo ble opprettet i 1935 som landets første utdanningsinstitusjon for førskolelærere. Utdanningen ved akademiet var toårig og tok sikte på å utdanne til arbeid i barnehager, daghjem og barnehjem.  Inger Grundt Pedersen ble rektor for skolen. Denne stillingen hadde hun til hun gikk av med pensjon i 1966, like før hun døde. Hun ble etterfulgt av Eva Balke (1921-2002). Barnevernsakademiet ble i 1994 en del av Høgskolen i Oslo. Barnevernsakademiet ble i 1994 en del av Høgskolen i Oslo, som senere ble til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Oslo kommunale barnevern skole ble opprettet i 1948 for å sikre at kommunen ble selvforsynt med personell til daghjem og barnehjem. Skolen ble de første årene ledet av Märtha Linneberg. Skolen ble nedlagt i 1070.

 

Høgskolen i Østfold

Halden lærerskole ble opprettet i Halden i 1963. Halden lærerskole var blant de første som startet opp med førskolelærerutdanning allerede høsten 1971. 1973 skiftet skolen navn til Halden Lærerhøgskole. Skolen ble fra 1994 slått sammen med fire andre høgskoler til Høgskolen i Østfold.

 

Høgskolen i Sørøst-Norge

Campus Vestfold

Eik lærerskole ble etablert i Horten i 1958 under navnet Statens lærerskoleklasser i Vestfold. Skolen fikk navnet Eik offentlige lærerskole i 1962, deretter navnet Eik lærerskole fra 1967 og Eik lærerhøgskole fra 1981. I 1972 ble det tatt opp førskolelærerstudenter ved skolen. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Vestfold. Høgskolen i Buskerud og Vestfold ble etablert 1. januar 2014. Den hadde campus i Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Horten. 1. januar 2016 ble Høgskolen i Sørøst-Norge etablert. Høgskolen i Vestfold ble del av fusjonen. Etter dette er det pr. nå barnehagelærerutdanning ved Campus Vestfold, Notodden /Porsgrunn og Drammen.

 

Campus Notodden

Telemark høgskole for formingslærer- og allmennlærerutdanning ble etablert på Notodden i 1895 under navnet Notodden lærerskole. Skolen fusjonerte med Statens lærerskole i forming, Notodden i 1978. Denne skolen var etablert i 1938 under navnet Statens sløyd- og tegne lærerskole, og fikk navnet Statens sløyd- og tegnelærerskole, Notodden i 1964, deretter navnet Statens lærerskole i forming, Notodden fra 1966. Den fusjonerte skolen fikk først navnet Notodden lærerskole/Statens lærerskole i forming, og fra 1981 navnet Telemark lærerhøgskole.

I 1972 ble førskolelærerutdanning en del av virksomheten. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Telemark. 1. januar 2016 ble Høgskolen i Sørøst-Norge etablert. Høgskolen i Telemark ble del av fusjonen. Etter dette er det pr. nå barnehagelærerutdanning ved campus Vestfold, Notodden, Drammen og Porsgrunn.

 

Høgskulen på Vestlandet

Studiestad Bergen

Bergen lærerhøgskole ble etablert i Bergen i 1953 under navnet Statens lærerskoleklasser i Bergen. Skolen fikk navnet Bergen offentlige lærerskole i 1962, deretter navnet Bergen lærerskole fra 1967 og Bergen lærerhøgskole fra 1981. Skolen fikk sine lokaler på Landås i 1965. Pianisten Ivar Benum var skolens første rektor og bidro til at lærerhøyskolen fikk sin musikkprofil.

Barnevernsskolen i Bergen som utdannet førskolelærere, etablert 1948 ble en del av lærerkolen i 1972, og Statens lærerskole i heimkunnskap, etablert 1950, ble innfusjonert i 1973. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Bergen. 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Song ogf Fjordane og Høgskulen Stord Haugesund til Høgskulen på Vestlandet.

 

Studiestad Sogndal

Sogndal lærarskule ble etablert i Sogndal i 1973. Fra 1975 ble også førskolelærerklasser tatt opp ved skolen. Skolen ble fusjonert inn i Sogn og Fjordane distriktshøgskole i 1977, og fikk da navnet Sogndal pedagogiske høgskole. Skolen fikk deretter navnet Sogndal lærarhøgskule. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskulen i Sogn og Fjordane. 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Song og Fjordane og Høgskulen Stord Haugesund til Høgskulen på Vestlandet.

 

Studiestad Stord

Stord lærerskole ble etablert på Stord i 1839 under navnet Stord Seminarium. Lærerskolen på Stord var ett av stiftsseminarene som startet opp etter at skoleloven av 1827 slo fast at det skulle opprettes skoler for å gi opplæring til lærere ved de faste allmueskolene. Seminaret ble opprettet ved 1838. Lærerskolen holdt først til på prestegarden på Stord, med soknepresten som skolestyrer, men flyttet i 1866 til Rommetveit. Skolen gikk på 1800-tallet under navnet Stord seminar, men rundt 1900 omdøpt til Stord offentlige lærerskole. Deretter Stord lærerskole mellom 1967 og 1981 og Stord lærerhøgskole fra 1981 til 1994. Skolen ble i 1994 en del av Høgskolen Stord/Haugesund. 1. januar 2017 fusjonerte Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Song og Fjordane og Høgskulen Stord Haugesund til Høgskulen på Vestlandet.

https://tv.nrk.no/program/fuha01008269/besoek-paa-stord

 

Høgskulen i Volda

Volda lærerskule ble grunnlagt i 1895 under navnet «Voldens Privatseminarium». Lærerskulen ble etablert av Aage Stabell og – først og fremst – Henrik Kaarstad. Den gikk inn i en omfattende tradisjon av kristelige privatseminar, som fra 1890 ble opprettet som motvekt mot påvirkning fra grundtvigianerne. Fra 1908 ble Kaarstad eneeier fram til staten tok over skolen i 1924. Navnet Volda lærerskule ble da brukt. Kaarstad holdt fram som rektor til han døde i 1927, og deretter tok Erling Kristvik over. Han satte dype spor etter seg som reformpedagog. I 1923 var lærerskulen i Volda den største i Skandinavia med over 400 elever. I 1971 ble det også etablert førskolelærerutdanning i Volda. Volda tok ikke i bruk lærerhøgskolenavnet før i 1980. I 1994 ble Volda lærerhøgskole en del av Høgskolen i Volda.

 

NLA Høgskolen

NLA ble grunnlagt 1966. Skolen eies og drives av sju kristelige organisasjoner. Skolen startet sin undervisning i Bergen høsten 1968 under navnet Norsk Lærerakademi. I dag består den av en vitenskapelig høyskole (NLA Bachelor- og masterstudier) for studier i kristendom (siden 1968) og pedagogikk (siden 1976), og en lærerhøyskole for allmenn- og førskolelærerutdanning (1996). I 1999 startet NLA også med førskolelærerutdanning.

 

Nord Universitet

Campus Bodø

Skolen ble etablert i Bodø i 1951 under navnet Statens lærerskoleklasser i Bodø. Skolen fikk navnet Bodø offentlige lærerskole i 1962, deretter navnet Bodø lærerskole fra 1967 og Bodø lærerhøgskole fra 1981. I 1971 ble det førskolelærerklasser tatt opp ved skolen.

1994 ble Bodø lærerhøgskole fusjonert inn i Høgskolen i Bodø. Og i 2010 ble Universitetet i Nordland (UiN), tidligere Høgskolen i Bodø (HIBO), etablert etter en sammenslåing av flere mindre høgskoler. 1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet er fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

 

Campus Levanger

Klæbu seminar i Sør-Trøndelag ble etablert som lærerseminar så tidlig som i 1839. I 1892 flyttet seminaret til Levanger, der det ble videreført som Levanger offentlige lærerskole. Den het Levanger lærerskole fra 1967 og Levanger lærerhøgskole fra 1981. I 1979 kom det også førskolelærerutdanning til Levanger. Som følge av diverse fagutvidelser endret skolen navn til Høgskolen i Levanger i 1992. Skolen ble i 1994 fusjonert inn i Høgskolen i Nord-Trøndelag. 1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet er fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

 Campus Nesna

Nesna lærerhøgskole var en tidligere høgskole for lærerutdanning på Nesna i Nordland. Skolen ble etablert som Nesna offentlige lærerskole i 1918. Ivar Hjellvik kom til Nesna som sogneprest i januar 1918 og det lyktes ham på overraskende kort tid, å etablere en offentlig lærerskole i bygda, og samme høst startet første kull med Hjellvik som rektor: en klasse med 1-årig småskolelærerutdanning og en klasse 3-årig lærerutdanning. Skolen het Nesna lærerskole fra 1967 og Nesna lærerhøgskole fra 1981. Skolen utvidet med førskolelærerutdanning i 1973. I 1994 ble høgskolen reorganisert som Høgskolen i Nesna. 1. januar 2016 ble Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna til Nord universitet. Det nye universitetet er fordelt på studiestedene Vesterålen, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal.

 

Samiske Høgskole

Samisk høgskole (SH) / Sámi allaskuvla (SA) ble etablert i 1989 for å styrke samisk kompetanse. Skolens hovedspråk er samisk både i undervisningen, administrasjonen og blant de ansatte og studentene. Samisk utdanning og forskning danner høgskolens særegne faglige profil og høgskolen har et nordisk-samisk og internasjonalt perspektiv med bla. studenter fra alle land i Sápmi: Norge, Finland, Sverige og Russland. I 2005 ble Nordisk Samisk Institutt samorganisert med Samisk høgskole og ble i juli 2009 samlokalisert da Samisk vitenskapsbygg, Diehtosiida, stod ferdig.

 

Universitetet i Agder

Skolen ble etablert som Holt seminar eller mer korrekt Christiansands Stiftsseminarium på Holt i 1839. Denne første lærerskolen var lokalisert på prestegården ved Holt kirke i Holt. Det ble utdannet 445 elever i den perioden seminaret var på Holt. Blant studentene var Arne Garborg (1868–70). Seminaret flyttet til Kristiansand i 1877, og fikk betegnelsen Kristiansand lærerskole fra 1902. Skolen fikk navnet Kristiansand lærerhøgskole i 1977.

Sørlandets barnehagelærerutdanning ble etablert 1963 og innlemmet i lærerhøgskolen i 1973. Kristiansand lærerhøgskole ble i 1994 en del av Høgskolen i Agder, fra 2007 Universitetet i Agder.

 

 Universitetet i Stavanger

Statens lærerskoleklasser i Stavanger ble etablert i 1954. Skolen utdannet lærere. Skolen skiftet navn til Stavanger offentlige lærerskole i 1961, Stavanger lærerskole i 1967 og Stavanger lærerhøgskole fra 1981.

I 1971 ble det også opprettet førskolelærerutdanning i Stavanger. 1. august 1994 fusjonerte høgskolen med seks andre høyskoler i Stavanger til Høgskolen i Stavanger. Skolen er i dag en del av Universitetet i Stavanger. Skolen har siden 1972 holdt til i lokaler på dagens universitetsområde.

 

Norges Arktiske Universitet

Campus Tromsø

Trondenes Seminarium i Trondenes ble opprettet 1826, som det første offentlige lærerseminar i Norge. Seminaret ble flyttet til Tromsø i 1848 og fikk det nye navnet Tromsø Seminarium. I 1902 nytt navn Tromsø offentlige lærerskole, i 1980 Tromsø lærerhøgskole. Fra 1994 ble lærerhøgskolen inkludert i Høgskolen i Tromsø som avdeling for lærerutdanning. I 2009 fusjonerte Høgskolen i Tromsø med Universitetet i Tromsø. I 2013 funksjonerte Høgskolen i Finnmark med Universitetet i Tromsø og ble Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

 

Campus Alta

Alta lærerhøgskole ble etablert i 1973, som det første høgskolestudiet i fylket. I 1978 ble det også tatt opp førskolelærerklasser i Alta. Høgskolen i Finnmark skiftet i 1979 navn til Høgskolen i Alta, og den ble i 1981 delt i to skoler: Finnmark distriktshøgskole, og Alta lærerhøgskole. I 1994 fusjonerte disse to høyskolene med Finnmark sykepleierhøyskole. I 2013 funksjonerte Høgskolen i Finnmark med Universitetet i Tromsø og ble Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.