Annet

Magasinet Vetuva et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det utgies av Utdanningsdirektoratet og baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager.

SEBU et forlag som utgir hefter og fagbøker som er rettet spesielt mot barnehager og skoler samt universitets- og høgskolesektoren.

Bakspejlet – aktuel forskning om børn i dagtilbud en dansk nettside om Skandinavisk barnehageforskning.

Förskolans lärare – till nu från då

OMEP

Utdanningsforbundet

Riktige Leker

Barnehageforum

Norsk senter for barneforskning

Nordic Base of Early Childhood Education and Care

Barnehageprofesjonens historie et prosjektet på Dronning Mauds Minne som retter fokuset mot profesjonen og utdanningenes historie.