Barnehagen som danningsarena

Barnehagen som danningsarena

Barn-som-Indianere-250x350px-3Forskningsprosjektet «Barnehagen som danningsarena» har tatt for seg barnehagens innhold, og prøvd å beskrive hva som kjennetegner norske barnehager i dag. Målet til prosjektet har vært å bringe ny kunnskap om vilkår for barnehagens praksis. Hvilke prosesser er det som faktisk foregår der? Hvordan jobber barnehagene opp mot rammeplanen og nasjonale retningslinjer? Hvilke rammer setter de ansatte for hva som er mulig for barn å være, gjøre og å bli? Prosjektet har også hatt en metafunksjon, på den måten at man har kommet med reflekterende og teoretiske bidrag til hvordan studere barnehagen som en danningsarena. Prosjektet har vært ledet av professor Elin Eriksen Ødegaard.