BLU – Følgegruppe for barnehagelærerutdanning

BLU – Følgegruppe for barnehagelærerutdanning

BLU guttFølgegruppa for barnehagelærerutdanning skal vurdere utviklingen i den nye barnehagelærerutdanningen og gi veiledning til institusjonene. Gruppens mandat gjelder for fire år, fram til sommeren 2017. Det faglige sekretariatet for gruppa er lagt til Høgskolen i Bergen, Senter for utdanningsforskning.