Tidslinjer

Her har vi laget to tidslinjer, en for barnehagen og en for barnehagelærerutdanningen. Tidslinjene kan leses hver for seg, men flere steder vil de også gå i hverandre. Hendelser som har påvirket utdanningen har også påvirket barnehagene. Hensikten med tidslinjene er å vise hvordan barnehagen og utdanningen har utviklet seg opp i gjennom historien, men også at kamper de hadde tidligere er like aktuelle i dag. For å forstå nåtiden og legge planer for fremtiden, så er det viktig med en historikk bevissthet der vi kjenner til barnehagens fortid. De kampene og hendelsene som har foregått opp i gjennom historien danner grunnlag for hvordan vi kjenner barnehagen og barnehagelærerutdanningen i dag, og hvordan dette kan bli i fremtiden.

Tidslinjen er bygget opp med tids bolker med de mest aktuelle hendelsene for denne perioden. Under hver periode er det delt inn i årstall hvor de aktuelle hendelsene beskrives nærmere. Noen av hendelsene er beskrevet mer utfyllende, og med  litteratur tips til mer lesning. Det finnes også litteratur tips og aktuelle artikler under resurser. Tidslinjene vil bli oppdatert jevnlig

Barnehagens tidslinje

Barnehagelærerutdanningens tidslinje

barnehage/buss sort/hvitt