Droner og personvern

Dronene er som regel utstyrt med kamera og kan dermed samle inn personopplysninger. Det er da viktig å sette seg inn i regelverket slik at ikke bruken av ikke blir ulovlig.

Droner som er utstyrt med kamera eller andre sensorer kan brukes til å innhente data av ulike slag. Det er derfor viktig at dronen ikke blir brukt på en slik måte at den invaderer andre menneskers privatliv. En dronepilot må dermed følge personvernregelverket hvis han samler inn personopplysninger under flyvingen. Personopplysningsloven har ikke egne regler om filming eller fotografering med droner, men en drone beveger seg i luftrommet og kan dermed oppleves spesielt innvandrerne da den ikke er forholder seg til normale hindringer og fysiske grenser.

Innsamling av personopplysninger fra droner faller inn under de generelle reglene om behandling av personopplysninger i loven.

Generelle anbefalinger

  • Minimer innsamling av informasjon (bilder/film) hvor mennesker eller andre objekter kan identifiseres. Dett kan for eksempel gjøres ved å fly droner der det ikke er andre personer tilstede, eller ved å ta i bruk personvernvennlige systemer som sladding av bilder, fravær av opptaksfunksjon og automatisk sletting av informasjon du ikke trenger.
  • Vær synlig når du bruker droner! Gi informasjon på eget initiativ til personer i nærheten av der du flyr. (Eks. I Høgskolens operasjonsmanual er det krav om at pilot er uniformert med vest)
  • Ikke bruk bilder eller informasjon fra dronen til andre formål enn det informasjonen opprinnelig var samlet inn for.
  • Sørg for at informasjon du samler inn sikres på en tilstrekkelig måte. Dette innebærer at du må vurdere sikkerheten i programvaren du bruker i dronen og styringssystemet, i tillegg til sikkerheten der du oppbevarer informasjonen etter flyving. Informasjon skal bare være tilgengelig for de som har behov for den!
  • Hvis du samler inn informasjon på vegne av en kunde eller oppdragsgiver – sørg for at dere har klare avtaler for hvem som eier informasjonen og hvordan informasjonen skal behandles av de involverte partene.