Operasjonsmanual

Med forskrift fra 1. januar 2016 er det krav til operasjonsmanual for de tre klassene RO1, RO2 og RO3.

Operasjonsmanualen er en forutsetning for å få operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet og hver operatør skal utforme sin unike manual som skal ha en beskrivelse av hvordan oppdragene skal gjennomføres i praksis.

Hva skal en operasjonsmanual inneholde?

Operasjonsmanualen skal tilpasset kompleksiteten i virksomhetens operasjoner. Operasjonsmanualen skal minst inneholde:

  • Beskrivelse av virksomhetens oppbygging
  • Beskrivelse av de operasjonstyper som inngår i virksomheten
  • Beskrivelse av vedlikeholdsprosedyrer
  • Oversikt over alle luftfartøy som inngår i virksomheten.

Her finner du maler for hvordan du utarbeider en operasjonsmanual for RO1, RO2 og RO3.

Kravene til manualen finner du i Forskrift om luftfartøy som ikke har fører ombord § 24.