Spørsmål og svar

Har Høgskolen på Vestlandet egne droner som kan brukes?

Svar: Ja, det finnes droner på HVL som kan brukes, men ikke uten godkjent pilot. Senter for nye medier har oversikt over godkjente piloter og kan hjelpe deg med å få planlagt en flyvning.Kan studenter bruke egne droner i forbindelse opptak til en bacheloroppgave?

Svar: I utgangspunktet nei. En slik flyving vil havne i kategorien «kommersiell bruk av drone» og man må dermed være operatør i kategoriene Ro1, Ro2 eller Ro3. Les mer om dette menypunktet «regelverket».Er det noen vektgrense å ta hensyn til?

Svar: Luftfartstilsynet har delt dronene inn i 3 kategorier (vektklasser). Ro1 for vekt opp til 2,5 kilo. Ro2 for vekt mellom 2,5 og 25 kilo. Ro3 for vekt over 25 kilo.  Dersom dronen veier mindre enn 250 gram faller den fortsatt innenfor RO1-kategorien, men sikkerhetsavstandene  gjelder ikke for så små droner. Dette skyldes potensielt mindre skadeomfang.Gjelder høydebegrensingen fra havnivå eller der hvor jeg selv står?

Svar: Høydebegrensningen gjelder for dronen. Målt fra bakken. Har lest at man må ta eksamen for å få lov til å fly drone. Har alle som eier en drone tatt en slik eksamen?

Svar: Her må man skille mellom «dronelek» og «kommersiell bruk av drone».  Dronelek går under samme forskrift som modellfly og er utelukkende for rekreasjon og hobbybruk.  Dersom formålet med din flyging er på kommersiell basis eller for nytte og operasjonene kan gjennomføres i tråd med rammene som er beskrevet for RO1, kan du deklarere virksomheten. Dette er en erklæring hvor du som operatør bekrefter at du er kjent med gjeldene regelverk og vil etterleve dette. For å operere innenfor Ro2 eller Ro3 må du avlegge en eksamen.
Vi anbefaler at man tar et kurs før man melder seg opp til en slik eksamen. Mer informasjon om kurs og opplæring finner du under hovedmenyen «kurs og opplæring».Planlegger noe hvor vi gjerne kunne tenke oss å bruke dronebilder. Er det noen regler for hvor man kan fly?

Svar: Det finnes absolutt regler! Det er derfor viktig at alle operasjoner med drone blir planlagt nøye. Det finnes gode hjelpemidler på nett hvor man kan søke slik informasjon. I tillegg er det viktig å sette seg inn i de generelle reglene som omhandler sikkerhetsavstander osv.
Nettsiden «Safe to Fly» er et godt hjelpemiddel for planlegging. Se lenke: https://www.safetofly.no/Kan jeg melde meg på kurs?

Svar: Våren 2018 hadde vi et kurs på HVL. Det var et begrenset antall plasser og kurset ble raskt fylt opp med deltagere som allerede hadde meldt sin interesse. Vi kan sette opp flere kurs om det er etterspørsel etter dette.
Vi kan også vise til gode nettbaserte kurs. Ta kontakt!Kan instituttet vårt kjøpe inn egen drone?

Svar: Selvsagt! Det er samtidig viktig at dronen blir «innrullert» i systemet og at de som skal operere dronen får grundig opplæring. Dronen skal registreres, merkes, forsikres og bruken skal defineres i HVL sin operasjonmanual. Dette får dere hjelp til.Hvor kan man øvelsesfly?

Svar: Før man skal fly må man finne ut om området er innenfor et område med restriksjoner. Man skal i tillegg ha godkjenning fra grunneier og se til at man holder seg minst 50 meter unna tredjepart. Senter for nye medier kan være behjelpelig med å finne egnet sted. Det er også mulig å få demonstrert flyving med HVL drone. Har du en privat drone du vil fly med på fritiden. Sett deg inn i regler for dronelek.Hva koster det å forsikre en drone og hvor kjøper man en slik forsikring?

Svar: Høgskolen på Vestlandet er medlem UAS Norway. Gjennom dette medlemskapet har vi også en ansvarsforsikring. Hver drone har sin forsikring. Forsikringsbeviset følger dermed dronen og er en viktig del av dronens dokumentasjon.Kan studenter fly på egenhånd om de bruker drone eid av et eksternt firma?

Svar: Godt spørsmål! Studentene flyr da  med en drone som er underlagt den eksterne aktørens operasjonsmanual (OM). Har operatøren tillatt dette i sin OM, er dette i utgangspunktet OK. Det likevel viktig å påse at firmaet er en seriøs aktør som tar sikkerhet og opplæring på alvor. Kan man bygge seg en drone på egenhånd? Hvor i regelverket kan jeg søke slik informasjon? 

Svar: Det er fult mulig å bygge sin egen drone og fly med den. Dette er ikke noe som er mulig innenfor HVL sin operasjonsmanual slik den er i dag. Husk at du som «produsent»også er ansvarlig for nødvendig dokumentasjonen og må utarbeide en vedlikeholdsplan for dronen.
Ta kontakt for mer informasjon rundt denne problemstillingen. Kan man i utgangspunktet fly fritt dersom man er 5 kilometer fra en flyplass? 

Svar: I noen tilfeller kan svaret være ja. Rundt flyplasser er det en 5 kilometer forbudssone som er absolutt. Men med stor sannsynlighet vil du fort møte på andre restriksjonområder som påvirker aktiviteten din. Det kan være militære områder, soninganstalter, skoler, idrettsanlegg, helikopterbaser med mer. I tillegg har du alltid et ansvar for tredjepart som du må forholde deg til. Derfor du planlegge operasjoner ut fra flere forhold enn flyplasser. Mange droner har også innebygd et underliggende system som inneholder geo-data fra produsenten om hvor dronen har tillatelse å fly og ikke. Dette blir ofte omtalt som «geofence» og vil hindre dronen å fly i områder med restriksjoner. Dette gjør produsenten for å sikre seg at dere droner ikke havner i situasjoner som kan skape dårlig omdømme for deres produkt eller forretningsområde. Dessverre så stemmer ikke datagrunnlaget alltid med virkeligheten. Man kan dermed ikke planlegge operasjoner kun basert på produsentens «Geo Zone Map». Det kan derimot være lurt å dobbeltsjekke slike kart i planleggingsfasen for å sjekke at området man skal fly i ikke har feil som påvirker operasjonen.