EXPO-nr År Bacheloroppgave Studenter

Ø40

2019

Bompenger og rushtidsavgift på Nord-Jæren

Hedda Storhaug, Frida Sødal & Guro Valheim

Ø39

2019

Døgnvariasjon i norske strømpriser

Torbjørn Kolve, Øystein Katla Midtun, Sigmund Årdal Myhre & Øystein Kvalvik Vasshus

Ø38

2019

Likviditetspremie i det norske obligasjonsmarkedet

Endre Hjelseng, Stian F. Kjenes & Caroline H. Nokken

Ø37

2019

Inntektsforskjellene i Kina

Miaomiao Lan & Yinyin Lan

Ø36

2019

Hvordan vil kunstig intelligens endre regnskapsførerens oppgaver?

Siri Yajothy Balasundaram & Kristian Kriek

Ø35

2019

Endring i arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

Hanne Marie Birkeland & Eli Kristin Fjellsbø

Ø34

2019

Hvordan vil SAF-T påvirke de ulike fagområdene innenfor næringslivet og Skatteetaten

Ingvild Lund Fløtre, Mucyo Marirosi & Julie Garnes Strøm

Ø33

2019

Regnskapsførers undersøkelses- og rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

Vilde Presthaug Vatna, Solfrid Ynnesdal & Malin Hilde Yri

Ø32

2019

Er vekstkommuner særlig utsatt for å få høy gjeldsbelastning?

Ingrid Skjelstad, Vilde Tholo von Ahnen & Åsne Marie Okkenhaug

Ø31

2019

En undersøkelse av innrapportering og bruk av KOSTRA data i Fjell, Sund og Øygarden kommune

Anne Garberg, Inga Kvalsund, Kjersti Harbakk Liaklev & Michelle Hetlevik