Veidekke og Statsbygg sparer penger med norsk VR-teknologi.

For solide norske bedrifter som Statsbygg og Veidekke handler ikke lengre virtual reality (VR) om lek eller gimmick. Nå har VR-briller og håndkontrollere blitt et effektivt

samarbeidsverktøy, ved hjelp av norsk teknologi fra Dimension 10 i Oslo. Der kan personer på forskjellige steder gå inn i samme virtuelle rom og diskutere faktiske 3D-modeller i full skala.

→ https://www.tu.no/artikler/veidekke-og-statsbygg-sparer-penger-med-norsk-vr-teknologi/430743