Virtuell befaring på en byggeplass

Virtuell befaring med studenter på byggfag. Vandringen ble delt med studentene i forkant av den egentlige befaringen.
Studentene har også lagt inn besvarelser i etterkant av befaringen.

 

→Befaring på Haraldsplass sykehus


Produsert av HVL – Senter for nye medier 2017.

Institutt for byggfag: Anne Sofie Bjelland

Senter for nye medier: Øyvind Fosse