Hvordan ser det ut på Campus Kronstad?

Fellesareal, Mimes brønn, kafe, kantine, bibliotek, idrettanlegg med mer.
Bli med på en virtuell omvisning på campus.

→ Åpne Campus Kronstad 360


Produsert av HVL – Senter for nye medier 2017.

Senter for nye medier: Øyvind Fosse