Virtuell befaring av Jahnebakken 3-5, UiB

Hovedbygningen til Geofysisk institutt (Allegaten 70) ble reist i 1928, med Egill Reimers som arkitekt. Bygningen, med sitt karakteristiske runde tårnbygg, stod alene til ut på 1940-tallet, da Universitetet fikk oppført de to fløybygningene for Botanisk laboratorium (Jahnebakken 5 i 1946) og Kjemisk institutt (Jahnebakken 3 i 1951).

Ombygging av Jahnebakken 5 ble fullført i 2016. Jahnebakken 3 skal ombygges, trolig til en ren kontorbygning.  Deler av de to fløybygningene er fredet – fasader og tak samt interiør i vestibyle og hovedtrapperom.

Under ombyggingen av  Jahnebakken 5 ble, eksisterende takkonstruksjon i sin helhet revet og nytt tak ble bygget opp igjen i størst mulig grad likt det originale.
Ny takkonstruksjon ble bygget etter dagens standard med hensyn til isolering, og er tilrettelagt for tekniske installasjoner og ventilasjon.
Takvinkelen er også endret noe for å bedre utnyttelsen av loftsetasjen.

Alle vinduer i fasaden ble skiftet til vinduer med tilnærmet likt utseende som de opprinnelige vinduene, men som også møter dagens krav til U-verdi.

Innvendig ble vegger revet og erstattet med en ny planløsning som ivaretar dagens krav til arbeidsmiljø i et moderne forsknings- og undervisningsmiljø.

Den virtuelle omvisningen tar for seg Jahnebakken 3 og 5.

 

→ Virtuell befaring i Geofysisk institutt

 


Produsert for HVL – Institutt for byggfag 2018.
Fagansvarlig: Ole Gunnar Søgnen

Senter for nye medier: Øyvind Fosse