Effekter av våre fysiske omgivelser på helse og velvære

Anne Sofie Bjelland ved institutt for byggfag, fikk i 2017 støtte fra Husbanken til å dokumentere og formidle eksempler på bygg som er i tråd med Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg.

Gjennom økonomiske virkemidler og faglig veiledning samarbeider Husbanken med kommuner og andre aktører for å oppnå gode kvaliteter i sykehjem og omsorgsboliger.
Husbanken er som regel involvert i en tidlig fase i planleggingen og kan gi investeringstilskudd til prosjekter som oppfyller kravene fra veilederen.

Sentrale spørsmål i bygging av nye sykehjem og omsorgsboliger er blant annet:
Hvilke løsninger legger til rette for egenmestring og aktivitet?
Hvilke løsninger bidrar til en lettere hverdag for ansatte?
Hvilke løsninger legger til rette for at frivillige og familie kan/ vil delta?
Hvilke løsninger er helsefremmende?

Anne Sofie har i samarbeid med Senter for nye medier utarbeidet virtuelle vandringer av totalt 4 forholdsvis nye omsorgsbygg. Hensikten med dette var å bidra til gode løsninger for fremtidens bygningsmasse i helse og omsorgstjenesten.

For å redusere reisekostnader for kommunene og samtidig øke tilgang på inspirasjon og eksempler ble virtuelle vandringer utviklet. Dette muliggjør at alle som ønsker det kan gå en virtuell vandring i prosjektet med fortellerstemme fra en som har vært sentral i prosjektet og kjenner det godt. På den måten kan man se ulike løsninger og få et bedre grunnlag for valg som tas i eget prosjekt. Utvelgelsen av prosjektene som er 360- fotografert er gjort i samarbeid med Husbanken.

→ Tysnes omsorgssenter

→ Samnangerheimen

→ Luranetunet bu- og behandlingssenter i Os

→ Gullhella bo- og aktivitetssenter i Asker

 


Produsert av HVL – Senter for nye medier 2018.

Institutt for byggfag: Anne Sofie Bjelland

Senter for nye medier: Øyvind Fosse