Befaring av eldre enebolig med fokus på tilstandsvurdering, varme-, fukttransport samt energiforbruk. Modellen brukes som case i undervisning og til obligatoriske øvingsoppgaver i faget BYG104 Bygningsfysikk for studenter på bygg- og energiteknologistudiet ved HVL.

→ Virtuell befaring i eldre enebolig