I delprosjektet Modellering og argumentasjon vil vi undersøke

  • Hvordan kan lærerstudenters innføring i modellering bidra til å utvikle argumentasjon innenfor kritisk matematikkundervisning?
  • Hvordan kan lærerstudenter støtte skoleelever i å utvikle multimodal argumentasjon gjennom modelleringsaktiviteter i flerspråklige klasserom?

En matematisk modell kan kort forklares som en matematisk fremstilling av et målbart fenomen. Modeller i samfunnet tilvirkes gjennom modelleringsprosesser, hvor den ferdige modellen kan ha klare beslutnings- eller forsknings-relaterte formål. I dette prosjektet vises det til modeller og modelleringsprosesser som har et utdanningsformål.

Kritisk matematikkundervisning handler om å innrette undervisningen slik at studenter og elever kan utvikle grunnlag for å delta i demokratiseringsprosesser i samfunnet hvor matematikk spiller en rolle. På grunn av matematiske modellers relevans i samfunnet, er modellering ofte nevnt i sammenheng med kritisk matematikkundervisning.

Multimodal argumentasjon dreier seg om argumentasjon som tar i bruk flere modaliteter, eksempelvis språkformer. Et flerspråklig klasserom defineres her som et klasserom hvor en eller flere elever har andre språk enn undervisningsspråket som førstespråk. Således kan disse elevene ta i bruk ulike modaliteter i sin matematikklæring.

I datainnsamlingen vil vi samarbeide med delprosjektene «IKT» og «Flerspråklige klasserom».

De første resultatene, beskrevet i publikasjonene fra dette delprosjektet, indikerer at studenter sliter med å tilby modelleringsoppgaver til studenter. Studentene er ofte redde for at de ikke har riktig matematikkunnskap for å støtte elevene når de har kontroll over det de undersøker. Følgelig har prosjektet utviklet problemstartere for matematiske modelleringsprosjekter som forhåndstjenestelærere kan bruke når de er på praksis.

Forskere

Ragnhild Hansen  (delprosjektleder) – Posterpresentasjon av pågående arbeid fra november 2019

Suela Kacerja – Posterpresentasjon av pågående arbeid fra november 2019

Inger Elin Lilland  – Posterpresentasjon av pågående arbeid fra november 2019

Beate Lode

Shengtian Zhou

Maru Alamirew Guadie 

Ph.D. studenter

Camilla Meidell

(Camilla Meidell tar en pause host 2021-vår 2022)

Masterstudenter

Thurka Vasantharajan

Dybdelæring i matematikk ved arbeid med matematisk modellering

Ingri Grøtta Fanghol

Realistiske kontekster og matematisk modellering: En studie av seks læreres tanker om bruk av realistiske kontekster og matematisk modellering i egen undervisning på 1.-7. trinn.

Liv Solveig Vadset

Updated 07.08.2021