Les om bakgrunnen for prosjektet her 

LATACME Fremgangsrapport august 2021

Å lære om å undervise i argumentasjon for kritisk matematikkopplæring i flerspråklige klasserom (LATACME) er et komplekst prosjekt som undersøker matematikkopplæringspraksis både på lærerutdanningsnivå og på skoleklassenivå. Det ser på implementering av praksis fra lærerutdannere (LU), lærerstudenter (LS) og lærere på forskjellige årstrinn, samt hvordan elever forstår læringsmulighetene som tilbys dem. Det involverer lærerutdannere som forskere på egen og andres praksis med sikte på å forbedre matematikklærerutdanningen. Endring av undervisningspraksis er en langsiktig prosess (Ball, 1990), og derfor er det viktig å stoppe opp og vurdere hvor langt vi har kommet med å svare på hovedforskningsspørsmålet vårt, “hva som støtter og hva hindrer lærerstudenters læring om hvordan man underviser i argumentasjon for kritisk matematikkopplæring i flerspråklige klasserom”?

Pandemier har helt sikkert innvirkning på studenters potensielle læring. Likevel fremhever listen under noen viktige resultater fra forskningen. Mer informasjon finnes i forskningspublikasjonene på dette nettstedet:

  1. Når LS engasjeres i å vurdere hvordan man best underviser i matematikk i et flerspråklig klasserom, vil et fokus på elevenes norskkunnskaper fremheve hva elever ikke kan fremfor hva de kan.
  2. Det er vanskelig og komplekst for LU å introdusere LS til å sette pris på og utnytte ressursene som flerspråklige skoleelever bringer til matematikkopplæringen.
  3. Matematisk argumentasjon og argumentasjon ved bruk av matematikk er komplekse for LS å integrere i undervisningen, fordi det er mange forskjellige aspekter som elevene trenger å bringe sammen.
  4. LS kan slite med å implementere modelleringsoppgaver i klasserommene fordi de må gi opp kontroll over læringen til elevene.
  5. Kritiske matematikkopplæringssammenhenger kan integreres i modelleringsoppgaver, men med mindre dette er et mål for timen, vil det ikke skje ut fra elevenes egen fantasi.
  6. Programmering i skolen krever at LS lærer å programmere, lærer hvordan de kan undervise i programmering og lærer hvordan de skal hjelpe elever til å se sammenhengen mellom matematikk og programmering.
  7. Programmering som en form for problemløsning kan bidra til at elevene utvikler sin matematiske argumentasjon samt aspekter ved kritisk demokratisk kompetanse, skissert i den norsk læreplanen.

I tråd med funnene våre har vi begynt å utvikle oppgaver og aktiviteter som kan brukes av LU og LS for å utvikle kompetanse i forhold til de forskjellige aspektene i læreplanene for matematikklærerutdanning og skoleundervisning. I løpet av det neste året er vårt fokus å prøve disse oppgavene for å vurdere hvordan de kan støtte LS i å øke læringen deres om argumentasjon for kritisk matematikkopplæring i flerspråklige klasserom.

Litteraturliste

Ball, D. L. (1990). The mathematical understandings that prospective teachers bring to teacher education. Elementary School Journal, 90, 449–466. (Not in File)


best free website hit counter

Updated 16.06.2022